Куда Деньги
Вторник, 20.11.2018

Фінансові вкладення та їх різновид.

   Фінансові вкладення - це інвестиції в цінні папери, статутні капітали інших організацій, також у вигляді наданих іншим організаціям позиками.

    Класифікація фінансових вкладень здійснюється за різними ознаками:

 За призначенням:

-Придбані з метою отримання доходу по них

-Придбані для цілей перепродажу

 Залежно від терміну, на який придбано

-Довгострокові (більше 1 року)

-Короткострокові

 За зв'язку зі статутним капіталом

-Фінансові вкладення з метою утворення статутного капіталу

-Вкладення в боргові цінні папери

 Згідно ПБУ 19/02 "Облік фінансових вкладень" для прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості фінансових вкладень необхідно одноразове виконання умов:

 -Перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями (ризик зміни ціни, неплатоспроможності боржника, ліквідності та ін);

-Наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування права в організації на фінансові вкладення і на отримання грошових коштів або інших активів, що випливає з цього права;

-Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту вартості.

Види фінансових вкладень

До фінансових вкладень відносяться:

-Державні та муніципальні цінні папери,

-Цінні папери інших організацій, в т.ч. облігації, векселі;-Внески в статутні (складеному) капітали інших організацій (в т.ч. дочірніх і залежних господарських товариств);

-Надані іншим організаціям позики,-Депозитні вклади в кредитних організаціях,

-Дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, і пр.

  У складі фінансових вкладень враховуються також вклади організації-товариша за договором простого товариства.

До фінансових вкладень не відносяться:

-Власні акції, викуплені в акціонерів;

-Векселі, видані організацією-векселедавцем організації-продавцю при розрахунках за продукцію, роботи, послуги;

-Вкладення в нерухоме та інше майно, що має матеріально-речову форму, що надаються-за плату в тимчасове користування з метою отримання доходу;

-Дорогоцінні метали, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші аналогічні цінності, придбані не для здійснення звичайних видів діяльності.

  Активи, що мають матеріально-речову форму, такі як основні засоби, матеріально-виробничі запаси, а також нематеріальні активи не є фінансовими вкладеннями.


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]