Куда Деньги
Вторник, 20.11.2018

Інвестиції це ...

  Інвестиції (нім. Investition, від лат. Inverstire - облачати)   nvestment (s) Capital expenditures 

Визначення

Капітал, що поміщається в юридично самостійні підприємства на тривалий термін (більше року) або з метою отримання додаткового прибутку, або з метою придбання впливу, або у зв'язку з тим, що таке вкладення засобів є вигіднішим в порівнянні з організацією власних операцій в цій області, а також вкладення в цінні папери. (Енциклопедія підприємця / С.М. Синельников і ін-СПб., 1994)

   Інвестиції - це грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, машини, устаткування, кредити, будь-яке інше майно або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку (доходу ) і досягнення позитивного соціального ефекту.

 (Про інвестиційну діяльність в РРФСР: Закон РРФСР від 26.06.1991 № 1488-1.-В ред. Від 10.01.2003.-Ст. 1)

 Інвестиції - з точки зору країни в цілому - вкладення в створення нового або відшкодування зношеного виробленого, людського або природного капіталу. (Глоссарій.ru [Електронний ресурс])

   У практиці виробничої і фінансово-господарської діяльності щодо об'єктів інвестування прийнято розрізняти такі типи інвестицій:

- Реальні;

- Портфельні;

- В нематеріальні активи.

   В залежності від того, наскільки інвестиції забезпечують кількісний і якісний ріст виробничого капіталу, вони можуть бути визначені як:

 -Пасивні, що забезпечують у кращому випадку непогіршення показників господарювання, рентабельності капіталу, тобто виживаність підприємств і організацій в сьогоденні;

 -Активні, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємств, фірм, організацій та їх продукції, послуг, зростання прибутковості, ефективності виробничо-господарської діяльності за рахунок впровадження нової техніки, технології, випуску нової продукції, що користується підвищеним попитом, формування нових сегментів на ринку товарів і послуг.

   За характером участі власників коштів, вкладених у реалізацію інвестиційних проектів, інвестиції поділяються:

   на прямі - безпосередні вкладення фінансових коштів та інших капіталів інвесторами - учасниками реалізації інвестиційних проектів;

   непрямі - залучаються вільні кошти громадян, підприємств, організацій шляхом випуску та продажу акцій, гарантованих сертифікатів та інших цінних паперів.

   В залежності від тривалості періоду інвестування розрізняють довгострокові і короткострокові інвестиції. 

   Залежно від форми власності інвесторів інвестиції поділяються на державні, приватні, іноземні, спільні.

(Управління організацією: Енциклопедичний словарь.-М., 2001) "Асистент-Словник Проф" 4.2 copyright © 1997-2004 ЗАТ ІКЦ ЮНА 

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]