Куда Деньги
Вторник, 20.11.2018

Довгострокові інвестиції це ...

  Витрати на створення, збільшення розмірів, а тж. придбання необоротних активів тривалого (понад один рік) користування, не призначених для продажу, за винятком довгострокових фінансових вкладень у державні цінні папери та статутні капітали інших організацій.

  Довгострокові інвестиції пов'язані:

- із здійсненням капітального будівництва та формі нового будівництва, а тж. реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих підприємств і об'єктів невиробничої сфери;

- із придбанням будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів та інших окремих об'єктів (або їх частин) основних засобів;

- з придбанням земельних ділянок і об'єктів природокористування;

- з придбанням та створенням активів нематеріального характеру (патентів, ліцензій, програмних продуктів, прав користування земельними ділянками, природними ресурсами, результатами НДДКР і т.п.).


  У балансі Довгострокові інвестиції відображаються за двома статтями: "Обладнання до встановлення" і "Незавершені капітальні вкладення". Бухгалтерський облік Довгострокові інвестиції ведеться на рахунку 08 "Капітальні вкладення" за їх видами на субрахунках: 08-1 "Придбання земельних ділянок"; 08-2 "Придбання об'єктів природокористування"; 08-3 "Будівництво об'єктів основних засобів"; 08-4 " Придбання окремих об'єктів основних засобів "; 08-5" Витрати, що не збільшують вартості основних засобів "; 08-6" Придбання нематеріальних активів "; 08-7" Переклад молодняку ​​тварин і основне стадо "; 08-8" Придбання дорослих тварин "; 08-9 "Доставка тварин, отриманих безоплатно".

                                                                                  Енциклопедичний словник економіки та права


  Іншими словами під довгостроковими інвестиціями розуміються витрати організації на створення, збільшення розмірів, а також придбання необоротних активів, не призначених для продажу.

Інвестиції - це вкладення організацією грошових ресурсів у будівництво, придбання основних засобів і нематеріальних активів, які можна використовувати тривалий час, а також в цінні папери, отримуючи з них дохід у формі дивідендів або відсотків.


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]