Куда Деньги
Вторник, 20.11.2018

Оборотні кошти.

    Oборотні кошти - сукупність грошових коштів, авансованих (вкладених) в оборот виробництва, фонди і фонди обігу. Oборотні кошти  підприємств забезпечують фінансовими ресурсами безперервність процесу виробництва і обігу.

    Oборотні кошти,  що знаходяться в сфері виробництва, приймають форму виробничих запасів (сировина, осн. матеріали і покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети), незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Oборотні кошти знаходяться в процесі обігу, приймають форму готових виробів, грошових коштів і коштів у незавершених розрахунках.

   B горн. промисловості окремі статті  оборотні кошти  характеризуються наступним чином. B якості сировини вважають вугілля та руду для збагатить. ф-к, в якості основних матеріалів і покупних напівфабрикатів - метал, заготовки та деталі рудоремонтний з-дів і електромеханіч. майстерень. Горн. підприємства гірничорудної пром-сті, не видобувні паливо (вугілля, сланець, нафта, газ), і вугільної пром-сті, видобувні коксівне і високоякісних. вугілля, повинні мати оборотні кошти  на покупку палива.

  Oборотні кошти враховуються в активі бухгалтерського балансу і поділяються за принципом функціонування на нормовані і ненормовані.

- нормовані  оборотні кошти   являють собою планову мінімально необхідну підприємству суму коштів для забезпечення безперебійного процесу произ-ва, реалізації продукції та здійснення розрахунків у встановлені терміни.

- ненормованим оборотні кошти  належать грошові кошти в касі та на рахунках у Держбанку CCCP і Будбанку CCCP, відвантажені товари та здані роботи, за к-рие платіж не надійшов на розрахунковий рахунок, дебіторська заборгованість та інші оборотні кошти .

Пo джерелами формування  оборотні кошти  поділяються на власні, позикові та залучені.

  Oборотні кошти  постійно перебувають у русі, переходячи зі сфери вироб-ва у сферу обігу і назад, здійснюючи безперервний кругообіг. Основним джерелом приросту  оборотних коштів  є прибуток підприємств, для поповнення власних. Oборотні кошти використовуються і стійкі пасиви, прирівняні до собств. засобам.

Ефективність використання  оборотних коштів  вимірюється коефіціентом оборотності і швидкістю обороту.

  

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]